O nas

     

Oddział Regionu Warmińsko - Mazurskiego NSZZ "Solidarność" w Ostródzie zrzesza 17 organizacji zakładowych: 12 z Ostródy, 3 z Morąga i 2 z Olsztynka. W organizacjach tych zrzeszonych jest ok 800 członków związku. Przewodniczacy komisji zakładowych spotykają się conajmniej raz w miesiącu (najczęsciej 1 poniedziałek miesiąca) i omawiają problemy w swoich zakładach pracy , wymieniają się doswiadczeniem jak te problemy rozwiązywać, jak również zapoznają się z aktualnymi działaniami zarzadu regionu i Komisji Krajowej. Przewodniczącym Oddziału w Ostródzie jest Krzysztof Suchecki.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska