Kontakt

     

Zapraszamy do kontaktu:

ul. Jana III Sobieskiego 7/202

Krzysztof Suchecki

mail: ksuchecki@solidarnosc-olsztyn.pl

t
el: 606 968 352

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska