Aktualności

 • Zebranie oddziału

  ZEBRANIE W ODDZIALE W OSTRÓDZIE

  W dniu 19 stycznia 2015 roku w siedzibie Oddziału Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, odbyło się zebranie, w którym uczestniczyło 6 działaczy związkowych z następujących organizacji zakładowych:  MKO, Ostróda Yacht, Grupa Animex Oddział w Morlinach, PKS oraz ZNMR. Posiedzenie rozpoczął Przewodniczący Rady Oddziału w Ostródzie – Krzysztof Suchecki, który powrócił do propozycji szkoleń związkowych zaproponowanych przez Komisję Zakładową Ostróda Yacht a skierowaną do działaczy organizacji zakładowych w Ostródzie. Uzgodniono, że priorytetem powinny być szkolenia: ogólnozwiązkowe, skarbników i komisji rewizyjnych, jednak jest taka wola aby szkolenia były przeprowadzone dla wybranych działaczy w Oddziale w Ostródzie. Przewodniczący organizacji zgłaszali różne problemy związane z uczestnictwem
  w szkoleniach, jednocześnie przeprowadzą rozmowy w swoich komisjach, aby zgłosić uczestników na te szkolenia. W dalszej części posiedzenia Przewodniczący przedstawił zebranym informacje:, że zgodnie z uchwałą Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” należy przesłać do regionu ankietę informacyjną z liczbą członków organizacji, według stanu na dzień 31grudnia 2014 roku. Ankietę należy dostarczyć do 31 stycznia,

  • W dniu 19 grudnia obradował Zarząd Regionu. Podczas posiedzenia uchwalono Regulamin Oddziałów Regionu Warmińsko – Mazurskiego NSZZ „Solidarność”, dokumentu regulującego ramy organizacyjne, funkcjonowanie i zasady wyboru władz naszych struktur terenowych. Przedyskutowano zgłoszone wcześniej poprawki i ostatecznie uchwalono dokument niezbędny do przeprowadzenia wyborów na bieżącą kadencję i prowadzenia oczekiwanej działalności Oddziałów. Aktualnie w naszym Regionie funkcjonuje siedem Oddziałów: bartoszycki - 825 członków, kętrzyński - 616, giżycki - 605, ełcki – 844, iławski - 736, ostródzki - 808, szczycieński - 670. Ponadto zapoznano członków zarządu regionu z tematyką obrad Komisji Krajowej w dniach 10 - 11 grudnia i informacją o rozwoju Związku w regionie. 

  Podczas posiedzenia dyskutowano ponownie o funkcjonowaniu oddziałów. Zgodnie uznano, że oddział będzie funkcjonował co najmniej wtedy, gdy będą w nim pełnione dyżury. Jednak nie podjęto żadnego stanowiska w tej kwestii.

   

   

  Ze związkowym pozdrowieniem

  Krzysztof S

   

   

   

  Ostróda 2015-01-20

   

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska